top of page

                                          Ahbarijiet

Kejl tal- Hoss  mill Pulizija

 

Waqt programm tal-aħbarijiet fuq it-TV, l-Assistant Kummissarju tal-Pulizija Raymond Zammit, saħaq, li r-residenti għandhom id-dritt li jgawdu fil-kwiet il-propjeta tagħhom.  Għaldaqstant, fil-futur qrib il-pulizija se tkejjel l-intensita’ tal-ħoss ikkawżat minn attivita’ kummerċjali, partikularment minn postijiet tad-divertiment. Dan huwa pass fid-direzzjoni t-tajba; attivita’ simili hija prattika komuni f’ pajjiżi oħra tal-Ewropa.

 

Kumment interessanti u validu, mill-AC kien illi l-‘operating licence’ għandha tispeċifika il-ħsejjes aċċettabli il-barra mill-istabbiliment, biex isahhu regolamenti ohra.  Bhal, il-Liċenzja tar-Regolamenti tal-Kummerċ u r-Regolamenti tal-Istabbilimenti tal-‘Catering’ jispeċifikaw il-kondizzjonijiet dwar id-daqq tal-mużika amplifikata.    

 

Madanakollu, l-AC iddeskriva ħoss bħala  eċċessiv.  Nafu li l-inkiet qiegħed fid-dettal.  Kemm huwa eċċessiv il-ħoss?  Bħala eżempju l-livell tal-istorbju (LAeq) minn mużika f’ diskoteka huwa ta’ 106 dB (A) minn kunċert rokk huwa 110 dB (A) u mill-ħwienet tax-xorb huwa 95 dB (A). il-ħoss ġenerat minn dawn il-lokalitajiet huwa l-kawża ta’ tbatija kbira għar-residenti.     

Għalhekk, il-punt ta’ x’ għandu jkun il-livell tal-ħoss metro ‘l hinn mill-faċatti tad-djar tar-residenti?  Skont il-gwidi tal-WHO u tal-UE il-ħoss matul il-lejl huwa limitat ghal 45dB (A).

 

Madanakollu, qari wieħed ta’ livell ta’ ħoss, partikularment fl-lokazzjonijiet ta’ divertiment bħal Paceville ma jagħtux qari preċiż tal-livell tal-hoss mis-sors.  Allura, jindika jekk hemmx bżonn ta’ stħarriġ.  Aktar minn hekk, il-livell tal-hoss, irid jiġi evalwat ma’ xi forma ta’ miżura ta’ livell tal-ħoss, li sa issa ma’ għandniex fir-regolamenti lokali.        

Fl-opinjoni tagħna, għaliex ir-rwol tar-regolatur huwa li jinforza ir-regolamenti, madanakollu, illi l-akkwist tal-prova li tistabbilixxi l-gravita’ tal-ksur tal-liġi hija wkoll ir-riaponsabbilta tiegħu.  Filwaqt li l-pulizija hija responsabbli li tissorvelja il-liġi li tamministra ir-regolamenti. 

 

L-Att li Jħares l-Ambjent, jiklassifika l-ħoss bħala forma ta’ tniġġiż.  Sa issa il-Qafas Regolatorju tal-Prevenzjoni u Kontroll tal-ħoss, li ġie ippreżentat fl-2012, għadu mhux infurżat. 

 

Il-ħoss huwa fenominu li qiegħed jiżdied u ħafna nies huma imħasbin dwar dwar il-konsegwenzi lid an jista jkollu fuq saħħithom.  Għalhekk, huwa essenzjali li l-kontroll dwar it-tniġiż kawżat mill-ħoss għandu jsib postu fuq l-aġenda politika mingħajr aktar dawmien.

 

John Fenech

Ghaqda ta’ Azzjoni kontra li-Storbju

 

 

 

bottom of page